Current Events


Asamblea General de la AMM, Kigali 2023

Start date: octubre 4, 2023

End date: octubre 7, 2023

Location: Kigali, Ruanda

226a Sesión del Consejo de la AMM, Seúl 2024

Start date: abril 18, 2024

End date: abril 20, 2024

Location: Conrad Seúl, Corea

Asamblea General de la AMM, Helsinki 2024

Start date: octubre 16, 2024

End date: octubre 19, 2024

Location: Helsinki, Finlandia